Vožnja v zimskih razmerah

Napoved sneženja do nižin. Priporočila za varno vožnjo v zimskih razmerah

Napoved sneženja do nižin.

Priporočila za varno vožnjo v zimskih razmerah

  • Hitrost vozila zmanjšajte in prilagodite razmeram ter stanju vozišča.
  • Povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami.
  • Zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko.
  • Smeri vožnje ne spreminjajte sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje.
  • Zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila.
  • Vozite čim enakomerneje, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti.
  • Posebno bodite pozorni bodite na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica.
  • Upoštevate daljši čas potovanja, zato se od doma odpravite prej kot običajno.
  • Med vožnjo bodite zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebno pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost.
  • Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.