Center varne vožnje Blagomix – Logatec

Center varne vožnje Blagomix – Logatec se nahaja le nekaj minut vožnje iz Ljubljane v smeri proti Kopru in je edini center varne vožnje v zahodni polovici Slovenije. Zaradi ugodne lokacije smo najbližji za vse kandidate, ki prihajajo iz primorske, gorenjske, notranjske in osrednje Slovenije.

Na površinah namenjene za varno vožnjo, so se od leta 2004 izvajali zakonsko predpisani tečaji varne vožnje, kakor tudi številne prezentacije novih modelov uveljavljenih avtomobilskih znamk BMW, Toyota, Škoda, …
Leta 2011 so bile površine poligona varne vožnje posodobljene in usklajene z normativi, ki jih je zahteval pravilnik o pogojih za izvajanju programov varne vožnje za voznike začetnike in programov dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki je pričel veljati istega leta. 23.08.2011 je podjetje Blagomix d.o.o. pridobilo s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa licenco za izvajanje zakonsko predpisanih programov varne vožnje za voznike začetnike in programov dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

Prepoznavnost Centra varne vožnje Blagomix – Logatec se povečuje iz leta v leto, kar se jasno odraža pri samem obisku, kakor tudi pri naraščajočem številu sodelovanj s priznanimi slovesnkimi podjetji, katera se odločajo za izvedbo tečajev varne vožnje za zaposlene v Centru varne vožnje Blagomix Logatec.

V Centru varne vožnje Blagomix – Logatec deluje od leta 2011 ekipa trenerjev varne vožnje, kateri imajo pooblastila Javne agencije za varnost prometa za izvajanje tečajev varne vožnje. Naši trenerji varne vožnje so se usposabljali tako v Sloveniji kakor tudi v tujini (BMW licence, ÖAMTC licence, …). Veliko število opravljenih treningov vsako leto in stalno izpopolnjevanje našim trenerjem omogoča, da ostajajo v stiku z novostmi s področja prometa in napredka tehnike.

Poleg zakonsko predpisanih programov v Centru varne vožnje izvajamo tudi programe varne vožnje za voznike reševalnih vozil. Leta 2016 smo usposabljali tudi delegacijo Policistov iz Republike Makedonije. Na našem poligonu prirejamo tudi varne vožnje za zaposlene v različnih farmacevtskih podjetij, elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Primorska), kakor tudi zaposleni različnih državnih organizacij, katerih zaposleni velik del dneva preživijo v vozilih in na cesti (zaposleni Ministrstva za Obrambo, Služba vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in kohezijsko politiko, …)