Kdo je voznik začetnik B kategorije?

Voznik začetnik je vsak voznik B kategorije, ki je prvič opravil vozniško dovoljenje po 13.08.2010.   

Do kdaj sem voznik začetnik?

  • Če sem opravil/-a vozniško dovoljenje z 18 leti, sem voznik začetnik do dopolnjenega 21. leta.
  • Če sem vozniško dovoljenje opravil/-a npr. pri 22 -ih letih, sem voznik začetnik prvi 2 leti po opravljenem vozniškem dovoljenju.

Kdaj moram opraviti varno vožnjo?

Varno vožnjo za voznike začetnike lahko opravim, ko imam vsaj 6 mesecev vozniških izkušenj in do izteka statusa voznika začetnika (do izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja).

Kaj se zgodi, če ne opravim varne vožnje za voznike začetnike v predpisanem času?

V kolikor voznik začetnik ne opravi Varne vožnje za voznike začetnike do izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja, si le-ta ne bo mogel podaljšati vozniškega dovoljenja na upravni enoti.

Kolikšna je cena varne vožnje za voznike začetnike? 

Varna vožnja za voznike začetnike - udeležba z lastnim vozilom: 125,00 € (cena z ddv).
Varna vožnja za voznike začetnike + najem vozila: 160,00 € (cena z ddv).

PRIJAVA