Kdo je voznik povratnik?

Voznik povratnik je oseba, ki je izgubila vozniško dovoljenje zaradi prehitre vožnje oziroma prometnega prekrška.

Kako vem, da moram opraviti varno vožnjo?

Varno vožnjo morajo opraviti vsi tisti vozniki povratniki, kateri imajo v zdravniškem spričevalu obkroženo možnost UDELEŽBA NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

Zakaj moram opraviti varno vožnjo?

Varna vožnje je pogoj za prijavo ne teoretični preizkus znanja, ki se opravlja na izpitnem centru.

Koliko časa velja potrdilo o opravljenem Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Potrdilo velja 6 mesecev od izdaje potrdila.

PRIJAVA