Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji sprejela podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01.2021)Skladno s tem vladnim odlokom  se od 16.11.2020 do 29.01.2021 začasno PREPOVEDUJE izvajanje tečajev varne vožnje.  Vlada bo nato zopet odločala o odpravi oziroma podaljšanju ukrepov. Vlada Republike Slovenije  je z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01,2021) vsem tistim katerim je oziroma bo vozniško dovoljenje poteklo v času prepovedi opravljanja storitev varne vožnje (od 16.11.2020 do 31.03.2021) veljavnost vozniškega dovoljenja podaljašala do 31.12.2021. Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Kdo je voznik povratnik?

Voznik povratnik je oseba, ki je izgubila vozniško dovoljenje zaradi prehitre vožnje oziroma prometnega prekrška.

Kako vem, da moram opraviti varno vožnjo?

Varno vožnjo morajo opraviti vsi tisti vozniki povratniki, kateri imajo v zdravniškem spričevalu obkroženo možnost UDELEŽBA NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

Zakaj moram opraviti varno vožnjo?

Varna vožnje je pogoj za prijavo ne teoretični preizkus znanja, ki se opravlja na izpitnem centru.

Koliko časa velja potrdilo o opravljenem Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Potrdilo velja 6 mesecev od izdaje potrdila.

PRIJAVA