Opozorilo

OBVESTILO: Zakonsko predpisani tečaji varne vožnje (voznik začetnik, izbris kazenskih točk, tečaji za ponovno opravljanje vozniškehga dovoljenja, ...) se lahko izvajajo od 30.01.2021 dalje. Pogoj za pristop k tečaju je predhodno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2. Negativi rezultat testiranje ne sme biti starejši od 7 dni. Tečajniki morajo nostiti zaščitno masko tipa FFP2.  Več o pogojih za pristop si lahko preberete na sledeči povezavi: Pogoji za pristop 

Vlada Republike Slovenije  je z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01,2021) vsem tistim katerim je oziroma bo vozniško dovoljenje poteklo v času prepovedi opravljanja storitev varne vožnje (od 16.11.2020 do 31.03.2021) veljavnost vozniškega dovoljenja podaljašala do 31.12.2021. Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!