Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji sprejela podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01.2021)Skladno s tem vladnim odlokom  se od 16.11.2020 do 29.01.2021 začasno PREPOVEDUJE izvajanje tečajev varne vožnje.  Vlada bo nato zopet odločala o odpravi oziroma podaljšanju ukrepov. Vlada Republike Slovenije  je z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01,2021) vsem tistim katerim je oziroma bo vozniško dovoljenje poteklo v času prepovedi opravljanja storitev varne vožnje (od 16.11.2020 do 31.03.2021) veljavnost vozniškega dovoljenja podaljašala do 31.12.2021. Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Kdo je napoten s strani sodišča na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Osebam, ki so zaprosile za začasni odlog odvzema vozniškega dovoljenja, sodišče ob izdaji sklepa za ugoditev odložitve odvzema vozniškega dovoljenja, predpiše udeležbo na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. 

Kje lahko dobim potrdilo v vpisu na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Potrdilo o vpisu na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo Vam izdamo v Centru varne vožnje Blagomix - Logatec, ko se prijavite na omenjeni program. 

Kdaj moram opraviti Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je potrebno opraviti znotraj poizkusne dobe, ki jo predpiše sodišče. V kolikor se oseba ne udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo v predpisanem času, sodišče prekliče Sklep in vozniku odvzame vozniško dovoljenje. V izogib nevšečnosim predlagamo, da se Program dodatnega usposabljanja opravim čim prej.

Kdo obvesti sodišče o udeležbi oziroma neudeležbi voznika na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Center varne vožnje Blagomix - Logatec obvešča pristojno sodišče o udeležbi oziroma neudeležbi voznika na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. Po končanem usposabljanju se na pristojno sodišče s priporočeno pošiljko pošlje potrdilo o opravljenem programu

V kolikor pa se oseba/ voznik samo prijavi na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in se le tega nato ne udeleži, se po izteku poizkusne dobe sodišče obvesti, da voznik ni opravil predpisanega programa.

PRIJAVA