Opozorilo

POGOJ ZA UDELEŽBO NA TEČAJU:Pogoj za pristop k zakonsko predpisanemu usposabljanju je PCT (prebolevnik, cepljen ali testiran - HAGT (48 ur), PRC(72 ur)). Negativi PRC test ne sme biti starejši od 72 ur, negativni HAG (hitri) test ne sme biti starejši od 48 ur. Pogoji za pristop 

Tečajniki morajo v učilnici nostiti zaščitno masko.

Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi! 

Kdo je napoten s strani sodišča na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Osebam, ki so zaprosile za začasni odlog odvzema vozniškega dovoljenja, sodišče ob izdaji sklepa za ugoditev odložitve odvzema vozniškega dovoljenja, predpiše udeležbo na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. 

Kje lahko dobim potrdilo v vpisu na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Potrdilo o vpisu na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo Vam izdamo v Centru varne vožnje Blagomix - Logatec, ko se prijavite na omenjeni program. 

Kdaj moram opraviti Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je potrebno opraviti znotraj poizkusne dobe, ki jo predpiše sodišče. V kolikor se oseba ne udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo v predpisanem času, sodišče prekliče Sklep in vozniku odvzame vozniško dovoljenje. V izogib nevšečnosim predlagamo, da se Program dodatnega usposabljanja opravim čim prej.

Kdo obvesti sodišče o udeležbi oziroma neudeležbi voznika na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Center varne vožnje Blagomix - Logatec obvešča pristojno sodišče o udeležbi oziroma neudeležbi voznika na Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. Po končanem usposabljanju se na pristojno sodišče s priporočeno pošiljko pošlje potrdilo o opravljenem programu

V kolikor pa se oseba/ voznik samo prijavi na Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in se le tega nato ne udeleži, se po izteku poizkusne dobe sodišče obvesti, da voznik ni opravil predpisanega programa.

PRIJAVA