Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ul RS št.: 55/2021) z dnem 12.04.2021 sprostila prepoved opravljanja tečajev varne vožnje. Tečaja varne vožnje se lahko začnejo izvajati od 12.04.2021 dalje. PROSTI TERMINI so na sledeči povezavi.

POGOJ ZA UDELEŽBO NA TEČAJU:Pogoj za pristop k zakonsko predpisanemu usposabljanju je predhodno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 . Negativi PRC test ali HAG test ne sme biti starejši od 7 dni. Tečajniki morajo v učilnici nostiti zaščitno masko tipa FFP2.  Več o pogojih za pristop si lahko preberete na sledeči povezavi: Pogoji za pristop 

Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Kdo se lahko udeleži Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za izbris kazenskih točk?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži le tisti, ki si je pridobil ikazenske točke zaradi prehitre vožnje ali prometnega prekrška. Pri osebah, ki si želijo brisati kazenske točke ne sme biti vpisana v evidenci kazenskih točk nobena kazen, ki je posledica vožnje vozila pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

Koliko časa traja program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo traja 18 šolskih ur (12 šolskih ur teoretičnega dela in 6 šolskih ur praktičnega dela) in se opravi v 3 dneh.

Kdaj se mi bod izbrisale 4 kazenske točke?

Po zaključku usposabljanja vsak udeleženec tečaja dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju. Kopijo potrdila, pa se pošlje na Ministerstvo za pravosodje, kjer na podlagi prejetega potrdila iz evidence kazenskih točk posamezniku izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIJAVA