Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji sprejela podaljšanje Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01.2021)Skladno s tem vladnim odlokom  se od 16.11.2020 do 29.01.2021 začasno PREPOVEDUJE izvajanje tečajev varne vožnje.  Vlada bo nato zopet odločala o odpravi oziroma podaljšanju ukrepov. Vlada Republike Slovenije  je z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št.: 9/21 z dne 21.01,2021) vsem tistim katerim je oziroma bo vozniško dovoljenje poteklo v času prepovedi opravljanja storitev varne vožnje (od 16.11.2020 do 31.03.2021) veljavnost vozniškega dovoljenja podaljašala do 31.12.2021. Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Kdo se lahko udeleži Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za izbris kazenskih točk?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži le tisti, ki si je pridobil ikazenske točke zaradi prehitre vožnje ali prometnega prekrška. Pri osebah, ki si želijo brisati kazenske točke ne sme biti vpisana v evidenci kazenskih točk nobena kazen, ki je posledica vožnje vozila pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

Koliko časa traja program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo traja 18 šolskih ur (12 šolskih ur teoretičnega dela in 6 šolskih ur praktičnega dela) in se opravi v 3 dneh.

Kdaj se mi bod izbrisale 4 kazenske točke?

Po zaključku usposabljanja vsak udeleženec tečaja dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju. Kopijo potrdila, pa se pošlje na Ministerstvo za pravosodje, kjer na podlagi prejetega potrdila iz evidence kazenskih točk posamezniku izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIJAVA