Kdo se lahko udeleži Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za izbris kazenskih točk?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži le tisti, ki si je pridobil ikazenske točke zaradi prehitre vožnje ali prometnega prekrška. Pri osebah, ki si želijo brisati kazenske točke ne sme biti vpisana v evidenci kazenskih točk nobena kazen, ki je posledica vožnje vozila pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

Koliko časa traja program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo traja 18 šolskih ur (12 šolskih ur teoretičnega dela in 6 šolskih ur praktičnega dela) in se opravi v 3 dneh.

Kdaj se mi bod izbrisale 4 kazenske točke?

Po zaključku usposabljanja vsak udeleženec tečaja dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju. Kopijo potrdila, pa se pošlje na Ministerstvo za pravosodje, kjer na podlagi prejetega potrdila iz evidence kazenskih točk posamezniku izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIJAVA